Những hệ thống (site) nào có lợi khi sử dụng VPS?

1. Máy chủ ảo VPS là gì?

 

Máy chủ ảo-VPS (Virtual Private Server: VPS) là một phương pháp phân vùng một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo trên máy chủ vật lý, mỗi máy chủ đã có khả năng riêng của mình chạy trên máy tính dành riêng. Mỗi máy chủ ảo riêng có thể chạy tất cả hệ điều hành, và hoàn toàn độc lập với nhau nên chúng có rất nhiều ưu điểm

 

2. Những hệ thống (site) nào có lợi khi sử dụng VPS?

 

Có rất nhiều nhu cầu sử dụng VPS như:– Lưu trữ website đa dịch vụ– Máy chủ game ( gaming server )– Tạo các sandbox (môi trường ảo) để giả lập viết code, phân tích virus …– Lưu trữ phần mềm/website theo yêu cầu– Phát triển platform– Lưu trữ website lớn hoặc phổ biến, nhiều người truy cập– Dùng làm máy chủ lưu trữ cơ sở dữ liệu– Dùng làm máy chủ email– Lưu trữ web thương mại điện tử có khả năng phát triển, mở rộng trong tương lai.– Các chương trình truyền thông trực tiếp– Lưu trữ dữ liệu như một ổ lưu trữĐừng quên giới thiệu VPS cho những khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng để họ khởi tạo dịch vụ mới hoặc chuyển đổi sang sử dụng VPS đối với những trường hợp được nói ở trên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *