Phân biệt Cloud VPS và VPS

Virtual private server – Vps

Định nghĩa

Virtual Private Server là một máy chủ vật lý, được chia thành nhiều máy chủ nhỏ hơn mà mỗi hành động là một môi trường máy chủ ảo của riêng mình.

Ưu điểm:

– Không có tập tin hoặc dữ liệu truy cập được lưu giữ riêng biệt trên VPS.

– Thông thường ít tốn kém hơn so với Cloud Servers.

– Có thể khởi động lại CLOUD VPS của mình mà không làm ảnh hưởng tới VPS khác.

Nhược điểm:

– Tài nguyên máy tính được chia sẻ giữa tất cả các khách hàng, do đó, RAM, băng thôngvà CPU hiệu suất có thể bị ảnh hưởng nếu một VPS trên máy chủ được chia sẻ là đòi hỏi tải cao.

– Chỉ có một hệ điều hành có thể được sử dụng bởi mỗi máy chủ vật lý.

– Nếu máy chủ vật lý gặp sự cố, tất cả các VPS trên máy chủ đó cũng bị ảnh hưởng theo.

– Nếu một khách hàng trên máy chủ chia sẻ tài nguyên không bảo mật thì có thể bị tấn công hoặc nhiễm virus thì VPS của bạn cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.

– Chúng không có khả năng mở rộng. Lượng lưu trữ dựa trên các giới hạn máy chủ vật lý. Một khi bạn đáp ứng công suất tối đa VPS của bạn, bạn phải mua thêm không gian hoặc xem xét các lựa chọn khác. Điều này có thể mất thời gian ngừng tìm được một giải pháp mới.Cloud Server

Định nghĩa:

Cloud Server sử dụng nhiều máy chủ kết nối với nhau trong một nhóm được hỗ trợ bởi lưu trữ SAN. Khách hàng sử dụng một nền tảng điện toán đám mây sẽ được hưởng lợi từ nhiều máy chủ, vì họ sẽ nhận được lưu trữ không giới hạn, băng thông tối đa, quản lý cân bằng tải và không có mối liên hệ nào với một phần cứng cụ thể nào. Sự khác biệt cơ bản giữa các đám mây công cộng và tư nhân: Công cộng là các cụm nhiều người thuê và cá nhân là một khách hàng duy nhất.

Ưu điểm:

– Không cần phải quan tâm về bộ nhớ RAM hoặc CPU.

– Hoàn toàn an toàn vì bạn hầu như có máy chủ riêng của bạn. Nếu một khách hàng trên các đám mây chia sẻ bị hack hoặc bị virus, Cloud Servers của bạn sẽ được hoàn toàn tách biệt với không có rủi ro cho dữ liệu của bạn.

– Khả năng mở rộng – cải thiện thêm sức mạnh máy chủ nhiều hơn.

– Tuỳ chỉnh cơ sở hạ tầng – Khách hàng có thể tùy chỉnh kiến trúc mạng, tường lửa, cân bằng tải và triển khai IP.

– Tính sẵn sàng cao – nếu một máy chủ vật lý gặp sự cố, thì các cloud servers được chuyển đến một máy chủ vật lý khác ngay lập tức.

– Mỗi khách hàng trên các đám mây có thể chọn hệ điều hành cụ thể của họ.

– Lưu trữ không giới hạn vì nó được dựa trên lưu trữ SAN.

Nhược điểm:

– Thông thường, nó sẽ tốn kém hơn một chút so với VPS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *